Возвраты и жалобы

Reklamacja z tytułu gwarancji.

Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Okres gwarancji dla Produktów jest uzależniony od kategorii Produktu, który jest napisany na stronie kategorii Produktów i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

Reklamacja z tytułu rękojmi.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w §10 Regulaminu, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.).

Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sales@fugo-group.com lub pisemnie na adres: ul. Działkowa 56a, hala 2, 02-234 Warszawa.

W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Działkowa 56a, hala 2, 02-234 Warszawa.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni od jej zgłoszenia jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem. W związku z uzasadnioną reklamacją Klienta będącego Konsumentem lub podmiotem, o którym mowa w § 10 Regulaminu, Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.

Odpowiedź na reklamację jest przekazywana na papierze lub innym trwałym nośniku.

 

Zwrot: 

Napisz nam na adres mailowy sales@fugo-group.com i podaj następne dane:
Numer zamówienia
Imię
Nazwisko
Telefon
Kod pocztowy
Miejscowość
Adres
Przyczyna zwrotu

W przypadku zamówień za pobraniem prosimy o podanie numeru konta, na które mamy zwrócić pieniądze.
W przypadku płatności kartą lub szybkiego przelewu środki zostaną zwrócone na konto, z którego była realizowana płatność.
Zwrotna naklejka adresowa zostanie doręczona przez kuriera, kiedy przyjedzie odebrać przesyłkę.
Jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod podanym adresem, zostawi awizo.
Wówczas należy zadzwonić do firmy kurierskiej, aby określić dokładną godzinę odbioru przesyłki.